Robinsoni ze IV.B třídy ZŠ
Morávkova ve Vyškově

Celoroční projekt letošní IV.B třídy je inspirován knihou Daniela Defoe „ Robinson Crusoe“. Je to velmi vděčná kniha, protože obsahuje nespočet druhů činností ztroskotance, které se dají aplikovat na naše vnitrozemské podmínky a dají se začlenit do mnoha podob a využít v libovolných předmětech. Kniha „Robinson Crusoe“ nebude jen mimočítankovou četbou po celý školní rok, ale hlavním motivačním prvkem, na jehož základě budou děti rozděleny do družstev dle barev a po „ztroskotání“ se stanou Robinsony na pustém ostrově a budou plnit úkoly, aby na ostrově přežily.

Během celého roku budou získávat vědomosti, zkušenosti a znalosti zejména teoretické, dále pak i praktické / Vv ,Pč ,Tv , Př, Vl/ a koncem školního roku je jako každým rokem plánovaná škola v přírodě, kde by měl být tento projekt dokončen / Robinsonům se podaří dostat se z pustého ostrova na širé moře a pak dále až do rodné vlasti./ Úplným závěrem je pak letní dětský tábor, kde bývá tento program realizován, tentokráte v táborových podmínkách.